Bezkontaktní vs. portálové myčky: která vyhraje bitvu o nejlepší čistotu vašeho auta?

V posledních letech se v oblasti péče o automobily objevily různé metody mytí, z nichž každá nabízí unikátní přístup a výhody. Mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější patří bezkontaktní a portálové myčky, které představují dva odlišné koncepty v automobilové péči. Zatímco bezkontaktní myčky jsou oblíbené pro svou šetrnost k laku vozidla a minimální fyzický kontakt, portálové myčky nabízí efektivní a důkladné čištění pomocí mechanického tření. 

Jak je to tedy s tím umýváním auta? Je lepší bezkontaktní nebo portálová automyčka? 

Bezkontaktní myčka

Bezkontaktní myčka má revoluční přístup v oblasti péče o automobily. Jedná se o systém, který umožňuje čištění vozidel bez fyzického kontaktu s jejich povrchem, což je zásadní rozdíl oproti tradičním mycím metodám. Tento koncept získal v posledních letech na popularitě díky své efektivitě, šetrnosti k laku vozidla a ekologické udržitelnosti.

Základem bezkontaktní myčky je vysokotlaký systém, který aplikuje vodu a speciální čistící prostředky na povrch vozidla. Tento proces je zesílen vysokým tlakem vody, který pomáhá rozpustit a odstranit nečistoty, aniž by bylo nutné se vozidla jakkoliv fyzicky dotýkat. 

Vysokotlaké trysky jsou navrženy tak, aby mohly pokrýt celý povrch vozidla a efektivně odstranit nečistoty i z těžko dostupných míst.

Výhody bezkontaktní myčky

Jednou z hlavních výhod bezkontaktních myček je jejich šetrnost k laku vozidla. Tradiční mycí metody, které zahrnují mechanické kartáče nebo ruční mytí, mohou způsobit mikroskopické poškrábání nebo opotřebení povrchu vozidla. 

Bezkontaktní myčky eliminují tento problém, protože voda a čistící prostředky jsou aplikovány pod vysokým tlakem bez jakéhokoli tření.

Dalším důležitým aspektem bezkontaktních myček je jejich účinnost v odstraňování silných nečistot, jako jsou silniční špína, sůl a prach. 

Vysokotlaký systém je schopen efektivně odstranit tyto nečistoty, aniž by bylo nutné používat abrazivní techniky. Tato efektivita znamená také rychlejší proces mytí, což šetří čas uživatelům.

Autor/ka fotografie: Quang Nguyen Vinh

A co ekologie?

Z hlediska ekologické udržitelnosti představují bezkontaktní myčky významný pokrok. Spotřebují méně vody ve srovnání s tradičními metodami mytí a často využívají recyklovanou vodu. Navíc použití ekologicky šetrných čistících prostředků minimalizuje dopad na životní prostředí.

Nevýhody bezkontaktní myčky

Nicméně i bezkontaktní myčky mají svá omezení. Například mohou být méně účinné při odstraňování extrémně silných nečistot nebo mastnot. V takových případech může být nutné doplnit čištění ručním předmytím. Také není vhodná pro všechny typy vozidel, zejména ty s neobvyklými nebo citlivými povrchy.

Budoucí vývoj

Navzdory těmto omezením je bezkontaktní myčka vnímána jako budoucnost automobilové péče. Technologický pokrok a inovace v této oblasti pravděpodobně povedou k vylepšením, které umožní překonat stávající výzvy. 

Očekává se například vývoj pokročilých senzorů a systémů pro automatizovanou detekci nečistot, které by umožnily ještě cílenější a efektivnější čištění.

Vzhledem k těmto výhodám a pokračujícímu vývoji v oblasti bezkontaktního mytí lze očekávat, že tato technologie bude nadále hrát klíčovou roli v oblasti péče o vozidla. 

S rostoucím důrazem na udržitelnost a šetrnost k vozidlům se bezkontatní myčky stávají preferovanou volbou pro mnoho majitelů automobilů.

Portálová myčka

Image by Freepik

Portálová automyčka představuje tradiční a široce rozšířený způsob mytí automobilů, který kombinuje mechanické a vysokotlaké čisticí techniky. 

Tato metoda je pojmenována podle své charakteristické struktury, kde vozidlo projíždí skrz portál, tedy pevnou konstrukcí vybavenou různými čisticími mechanismy. Portálové myčky jsou známé svou efektivitou a schopností odstranit i velmi odolné nečistoty.

Principem fungování portálové myčky je, že vozidlo vjede do mycího prostoru a zůstane stát, zatímco mycí systém, tvořený pohyblivým rámem, se pohybuje po vozidle. Tento rám je vybaven řadou prvků, jako jsou rotační kartáče, vysokotlaké trysky a sušící mechanismy. 

Jak probíhá proces mytí? Obvykle začíná aplikací čistících prostředků, které pomáhají rozpustit nečistoty. Následuje mechanické čištění pomocí kartáčů, které efektivně odstraňují nečistoty z povrchu vozidla, včetně těžko dostupných míst. Nakonec je vozidlo opláchnuto čistou vodou a usušeno.

Výhody portálové myčky

Výhody portálových myček jsou především jejich schopnosti provádět důkladné a efektivní čištění. Díky kombinaci chemického čištění a mechanického tření kartáčů mohou tyto myčky odstranit i velmi silné nečistoty, jako je silniční sůl, bahno a hmyz. Toto je obzvláště užitečné v zimních měsících nebo v oblastech s vysokým stupněm znečištění.

Další předností je automatizace procesu. Portálové myčky umožňují rychlé a efektivní mytí bez potřeby manuální práce, což šetří čas jak zákazníkům, tak provozovatelům. Tato efektivita je doprovázena schopností standardizace mycího procesu, což zajišťuje konzistentní výsledky při každém mytí.

Nevýhody portálové myčky

Jednou z hlavních obav je riziko poškození povrchu vozidla, zejména pokud jsou kartáče staré nebo špatně udržované. V takových případech může docházet k poškrábání laku. Kromě toho mohou některé citlivější části vozidla, jako jsou vnější zrcátka nebo antény, být poškozeny mechanickým působením kartáčů.

Přestože moderní portálové myčky jsou navrženy tak, aby byly co nejúčinnější a ekologicky šetrné, stále jsou závislé na značném množství vody a energie pro svůj provoz.

Přes tyto výzvy zůstávají portálové myčky populárním řešením pro mytí vozidel. Jejich schopnost poskytnout důkladné čištění v kombinaci s automatizací a rychlostí procesu je pro mnoho lidí přitažlivá. 

Ačkoliv technologie bezkontaktních myček se stává stále populárnější díky svým výhodám v oblasti šetrnosti a ekologické udržitelnosti, portálové myčky si nadále udržují své místo na trhu, zejména pro situace, kde je potřeba silnějšího mechanického působení pro odstranění nečistot.

Je lepší bezkontaktní nebo portálová myčka?

Autor/ka fotografie: Andrea Piacquadio

Zde je srovnání mezi bezkontaktní a portálovými myčkami, které poskytuje přehledné porovnání klíčových aspektů obou typů myček:

KritériumBezkontaktní automyčkaPortálová automyčka
Princip fungováníVysokotlaké čištění bez fyzického kontaktuKombinace mechanického tření kartáčů a vysokotlakého čištění
Šetrnost k lakuVelmi šetrnáMéně šetrná, závisí na kvalitě kartáčů
Účinnost čištěníVysoká u nečistot lehce odstranitelnýchVysoká u silnějších nečistot
Rychlost mytíRychlejšíPomalejší
Automatizace procesuVysokáVysoká
Ekologická udržitelnostObvykle vyšší díky menší spotřebě vody a šetrnějším čistícím prostředkůmNižší kvůli vyšší spotřebě vody a energie
Riziko poškození vozidlaMinimálníVyšší, zejména pokud jsou kartáče špatně udržované
Spotřeba vody a energieNižšíVyšší
Variabilita dopravních prostředkůVyšší, kromě aut jej mohou využít také kola, motorky či čtyřkolkyUrčeno spíše pro auta

Jaké další způsoby mytí aut existují?

Kromě již zmíněných bezkontaktních a portálových myček, které patří mezi nejpopulárnější možnosti, existují i další alternativy.

Image by Freepik

Ruční mytí

Ruční mytí je tradiční metoda, která zahrnuje použití houby, vody a čistícího prostředku. Tento způsob je často preferován pro jeho důkladnost, jelikož umožňuje pečlivé a cílené čištění specifických oblastí vozidla. 

Ruční mytí může být prováděno doma nebo v profesionálních mycích stanicích. Výhodou je možnost pečlivého a šetrného čištění, ale na druhou stranu je to časově náročnější a může vyžadovat větší fyzickou námahu.

Parní mytí

Parní mytí je inovativní technika, která používá vysokotlakou páru k odstranění nečistot a dezinfekci povrchu vozidla. Je to šetrný a ekologický způsob, který spotřebovává velmi málo vody. Parní mytí je účinné pro odstraňování nečistot a bakterií a je vhodné i pro interiéry vozidel.

Ekologické mytí

Ekologické mytí je relativně nový přístup, který se zaměřuje na minimalizaci spotřeby vody. Tato metoda používá speciální čistící prostředky, které nevyžadují oplachování vodou. 

Jsou nanášeny na povrch vozidla a poté setřeny mikrovláknovým hadříkem. Tento způsob je vhodný pro lehké nečistoty a prach a je velmi oblíben v oblastech s omezenými vodními zdroji.

Tip: Víte, jak na ekologické mytí auta?

Mobilní mycí služby

Mobilní mycí služby představují pohodlnou možnost, kdy mycí služba přijede přímo k zákazníkovi. Toto řešení je ideální pro ty, kteří nemají čas nebo možnost navštívit myčku. 

Mobilní služby nabízí různé úrovně čištění, od základního mytí až po detailní čištění interiéru a exteriéru.

Závěr

Fotka od Pexels z Pixabay

Výběr mezi bezkontaktní a portálovou myčkou by měl vycházet ze specifických potřeb a preferencí uživatele. Zatímco někteří majitelé automobilů mohou dát přednost rychlému a šetrnému řešení nabízeného bezkontaktními myčkami, jiní mohou vyhledávat důkladnější čištění, které poskytují portálové myčky.

Nakonec jak bezkontaktní, tak portálové myčky hrají důležitou roli v oblasti péče o automobily a pokračují v evoluci s cílem poskytovat ještě lepší služby a řešení pro širokou škálu zákazníků. 

S rostoucím důrazem na ekologii a technologický pokrok se můžeme těšit na další inovace v tomto odvětví, které budou nadále zlepšovat zkušenosti majitelů vozidel a péči o jejich automobily.

Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s:
Daniela Vaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou.