Grilované kuře a další strašáci všech majitelů aut: Víte, jak odhalit nejčastější poruchy auta?

Pokud vlastníte automobil, je setkání s běžnými problémy ohledně jeho technického stavu téměř nevyhnutelné. Tyto každodenní problémy, od příležitostně propíchnuté pneumatiky až po složitější problémy s motorem, mohou narušit vaši každodenní rutinu a často vás nutí hledat řešení. Cílem tohoto článku je osvětlit některé z nejčastějších problémů s automobily, se kterými se řidiči setkávají, a poskytnout cenné informace o jejich příčinách.

Převodovka 

Výměna motoru může být u některých vozidel méně nákladná než výměna převodovky, což podtrhuje význam převodovky jako klíčové součásti auta.

Mezi nejčastější problémy s převodovkou patří stav, který se projevuje znatelnými prodlevami při řazení, skřípavé zvuky při řazení, zápachem spáleniny a prokluzováním převodových stupňů.

Výměna kapalin na voze nenáleží pouze brzdové kapalině. Pro zachování dobrého stavu převodovky je nezbytné pravidelně měnit také právě převodovou kapalinu. Tato specializovaná kapalina plní dvojí funkci: udržuje převodovku chladnou a působí jako mazivo mezi jejími různými součástmi, čímž zajišťuje její hladký chod. Převodová kapalina se doporučuje vyměnit v manuální převodovce každých 80 000–100 000 km nebo po 5 letech provozu, záleží co přijde dříve. 

Porouchaná klimatizace

Nefunguje vám klimatizace? Pokud se snažíte zajistit si pohodlí během horkých letních měsíců, připravte se na možné výdaje. Drobné opravy se mohou pohybovat od 5 000 do 20 000 Kč. Větší opravy se mohou vyšplhat i výše.

Identifikace problémů s klimatizací může být náročný úkol. Obvyklý postup zahrnuje doplnění chladiva do systému a jeho pečlivé pozorování, aby se zjistily případné netěsnosti. Tímto postupem se často určí rozsah problému. Mezi nejčastější podezřelé příčiny vadných klimatizačních systémů patří čerpadla, hadice a kondenzátory. Někdy klimatizace vydává při jejím chodu i jiné, do té chvíle neobvyklé zvuky. 

Nestabilní volant 

Image by whatwolf on Freepik

Vibrace či kroucení volantu při řízení mohou být způsobeny mnoha faktory. Pro nápravu je vhodné naplánovat komplexní pravidelnou mechanickou prohlídku. Pokud se volant při zvýšené rychlosti chvěje, často se to přiřazuje nevyváženosti nastavení pneumatik a kol. V některých případech může jít i o poruchu tyče stabilizátoru, pokud jsou problémy doprovázeny hlasitými zvuky (klepáním) při jízdě přes nerovnosti nebo výmoly. 

Naopak v případě, že k tomu dojde ihned po nastartování vozidla a rozjezdu, jsou pravděpodobnými viníky narušené prvky zavěšení nebo ložiska kol. Může se jednat o jednoduché řešení, jako je seřízení geometrie. Stejně tak může jít o komplexnější problém, který bude stát více námahy.

Rez

Pokud je klima dostatečně vlhké, může vaše auto zrezivět, i když je pod střechou. Rez na karoserii je kosmetická záležitost, ale rez pod vozem nebo na výfuku může být potenciálně nebezpečná a měla by být prozkoumána, protože by mohla narušit základní komponenty. 

Rez potřebuje ke svému vzniku anodu, katodu a elektrolyt, proto jsou k ní automobily náchylné. Vlhkost působí jako elektrolyt a o zbytek se postará kovová karoserie vozu.

Objevení rzi na autě může být překvapivé, ale její závažnost závisí na jejím umístění. Provádění pravidelných kontrol, zejména pod podběhy kol a v blízkosti výfuku, může pomoci odhalit problémy s korozí včas. Pokud bydlíte ve vlhkém nebo mokrém prostředí, je vhodné tuto prohlídku provádět každé 3 měsíce. 

Pneumatiky se opotřebovávají nerovnoměrně

Tento problém má určitou spojitost se situací výše. Určitá míra opotřebení se časem očekává, ale pokud zjistíte, že se stav vašich pneumatik rychle zhoršuje, je to známka možného problému. Může se jednat o potřebu seřízení podvozku.

Pokud se přes volant ozývají vibrace nebo zjistíte, že se pneumatiky opotřebovávají nerovnoměrně, měli byste někoho požádat o kontrolu vozidla. Kromě toho mohou být problémy s pneumatikami občas způsobeny vnějšími faktory nebo výrobními vadami.

Díky dlouhodobému používání takto nerovnoměrně ojetých pneumatik dochází také k nerovnoměrnému rozložení sil v podvozku. To může vést k dalším nepříznivým poruchám. 

Pozor: Bezpečnost v autě je odvislá i od dobrého výhledu. Dbejte na to, aby držáky mobilních telefonů nebyly ve vozidle umístěny tak, aby vám bránily ve výhledu na silnici. 

Porouchaný termostat 

Photo by Chad Kirchoff on Unsplash

Jde o malou a levnou součástku. Nepodceňujte ale její klíčovou roli ve vašem vozidle, zejména pokud jde o výkon motoru.

Pro ilustraci, špatně fungující termostat může výrazně snížit účinnost vašeho motoru. Je to dáno především tím, že termostaty regulují cirkulaci chladicí kapaliny v celém širším chladicím systému. Zanedbání vadného termostatu může v budoucnu vést k závažnějším problémům s motorem.

Dobrou zprávou však je, že náhradní termostat je cenově dostupný a lze jej poměrně snadno nainstalovat za méně než hodinu.

Jak můžete zjistit, zda je váš termostat nefunkční? Je to jednoduchý test. Nastartujte motor a položte ruku na chladič nebo jeho horní hadici. Pokud se během okamžiku nebo dvou rychle zahřeje, váš termostat funguje správně. Pokud se od začátku zahřívá pomalu nebo se nezahřívá vůbec, je čas zvážit jeho výměnu. 

Selhání alternátoru

Alternátor hraje klíčovou roli při distribuci energie ve vašem vozidle a při nabíjení akumulátoru během jízdy. Jeho porucha se projeví zcela zřetelně. Mezi příznaky selhávajícího alternátoru patří vybitá baterie, blikající nebo tlumená světla a neobvyklé zvuky vycházející z vašeho vozu. Pokud máte podezření, že váš alternátor selhává, je nutné problém neprodleně řešit.

Nefunkční alternátor totiž nutí vozidlo spoléhat se pouze na baterii, což může vést k jejímu vyčerpání a potenciálním problémům se startováním. Výměna alternátoru může být bohužel nákladná záležitost, a to v řádu jednotek až desítek tisíc. 

Opotřebené brzdové destičky 

Někdy se brzdové destičky a rotory opotřebovávají rychleji, než by se opotřebovávaly za normálních okolností. O to více je potřeba tyto komponenty pravidelně kontrolovat, protože nejde dopředu určit, jak dlouho vydrží.

Brzdy se však přirozeně opotřebovávají v důsledku pravidelného používání, takže nejde o nice neobvyklého. Je také potřeba, aby v případě zjištění problému byla výměna rychlá. Pokud byste řešili případné problémy dlouho, situace povede k jejich selhání.

Mohlo by se hodit: Víte, jak funguje brzdový systém automobilu? 

Přehřívání motoru 

Pravděpodobně jste už někdy jeli po silnici a viděli auto zaparkované na krajnici, kterému se zpod kapoty valí pára. Tato situace často nastává, když se motor vozidla přehřívá v důsledku neschopnosti řádně se ochladit. Jaké jsou však příčiny přehřívání motoru? Do hry vstupuje několik faktorů, například netěsnost chladicího systému nebo netěsnost skříně motoru (nebo, jak tomu bylo zmíněno výše, chybný termostat).

Nejprve vypněte klimatizaci, abyste ulehčili motoru, a nastavte topení na maximální teplotu. To pomůže odvést teplo z motoru a zabránit dalšímu přehřívání. Zastavte na bezpečném místě, vypněte motor a počkejte alespoň 15 minut, než vychladne. Sledujte ukazatel teploty, abyste se ujistili, že se vrátil do normálního rozsahu. Mezitím si naplánujte řešení problému s přehřátím, ať už zavoláním kamaráda, odtahové služby nebo vyhledáním pomoci v místním autoservisu.

Pokud vaše vozidlo není odtaženo, opatrně znovu nastartujte motor a vyražte do nejbližšího autoservisu. Během jízdy sledujte ukazatel teploty, a pokud začne opět stoupat, zastavte a nechte systém vychladnout. Pamatujte, že pokračování v jízdě s přehřátým motorem může vést ke značným a nákladným škodám, proto je důležité jednat okamžitě. 

Kromě toho dbejte zvýšené opatrnosti při otevírání kapoty motoru za účelem jeho kontroly po zastavení. Než se pokusíte o vizuální kontrolu, nechte motor vychladnout než se ukazatel teploty ustálí, protože předčasné otevření kapoty vás může vystavit páře nebo kouři. V těchto situacích je klíčová trpělivost.

Porouchaný startér motoru

Startér hraje klíčovou roli při spouštění motoru vašeho vozu. Jeho výhodou je, že se porucha snadno a rychle pozná, váš vůz zkrátka nenastartujete. 

Řešení problému často zahrnuje kontrolu různých součástí. To obvykle pramení z nedostatečného napětí z baterie, což vyžaduje posouzení autobaterie, alternátoru a kabelů kvalifikovaným mechanikem.

Kromě toho mohou k poruše startéru vést také problémy s elektrickou cívkou nebo relé startéru. Vzhledem k více možným zdrojům problému je vhodné vyhledat odbornou pomoc profesionálního mechanika pro přesnou diagnózu a účinné řešení.

Motor vynechává

Na hladkém chodu motoru se podílí řada součástí, přičemž častým problémem je špatné zapalování nebo prskání motoru. Efektivní výkon závisí na přesném smíchání vhodného množství vzduchu a paliva s následném spalování ve spalovací komoře.

Dosažení tohoto bezproblémového chodu vyžaduje synchronizovanou funkci různých prvků palivového a zapalovacího systému. Pro minimalizaci těchto problémů je nezbytné udržovat a vyměňovat součásti palivového a zapalovacího systému podle pokynů výrobce.

Pokud však situace dojde do bodu, kdy jsou s motorem problémy, do opravy se nepouštějte sami. Nechte si pomoct od zkušeného mechanika, který si bude jistě vědět rady. 

Olej ubývá příliš rychle 

Pravidelná údržba oleje v automobilu je pro jeho správnou funkci zásadní. Pokud však často doplňujete hladinu oleje, může to znamenat, že máte s vozidlem nějaký problém. Je nezbytné dávat pozor na příznaky, jako je snížený výkon nebo rozsvícení kontrolky oleje. Kromě kontrolky oleje se může také rozsvítit oblíbená kontrolka motoru.

Zanedbání rutinní výměny oleje může vést ke korozi motoru. Kromě toho nevyhovující kvalita oleje nebo jeho zřídkavá výměna vedet k ucpání olejového filtru. Při výměně oleje je vhodné současně vyměnit i olejový filtr, i když některé moderní vozy jsou vybaveny systémy obtoku filtru.

Závěrem

Pochopení nejčastějších poruch, které mohou postihnout vaše automobily, je důležitým aspektem zodpovědného vlastnictví vozidla. I když některé z těchto problémů lze vyřešit pomocí základních kutilských znalostí a nástrojů, je důležité si uvědomit, že existují limity toho, co lze opravit doma.

V případě složitějších problémů nebo v případě pochybností je vždy vhodné vyhledat odbornou pomoc profesionálního mechanika. Důležité je v první řadě vědět, kdy je něco s vaším vozidlem v nepořádku, a to, doufáme, jsme přiblížili v tomto článku. Přejeme mnoho najetých kilometrů.


Jakub Novák, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO