Jak zvýšit životnost brzdového systému auta: naučte se správně brzdit a o brzdy pečovat

Správné používání brzd ve vozidle je nezbytné pro bezpečnou jízdu a prodloužení životnosti brzdového systému. Brzdy jsou jedním z nejdůležitějších prvků vašeho vozidla a k jejich správnému použití je třeba přistupovat s pečlivostí a uvědoměním si důležitosti této funkce. Věděli jste ale, že spousta zkušených řidičů brzdy nepoužívá správně? Jak s brzdami auta tedy správně zacházet? Od používání až po péči.

Základy používání brzd

Podívejte se s námi na to, jak brzdy správně používat a jak jim odlehčit, abyste destičky a kotouče nemuseli měnit každých pár měsíců. 

Na začátek ještě nutno podotknout, že všechny poučky o používání brzd jdou ruku v ruce s bezpečným řízením. Pokud si tedy tyto metody osvojíte, uděláte něco nejen pro své brzy, ale také pro svou bezpečnost. Tak jdeme na to.

Pravidelná údržba

Než se ponoříme do tipů na samotné používání brzd, je důležité zdůraznit, že pravidelná údržba je základem pro dlouhou životnost brzd. To zahrnuje pravidelnou kontrolu brzdových destiček, kotoučů, hadic a brzdového oleje. Pokud zaznamenáte jakékoli potíže, měli byste nechat své brzdy okamžitě zkontrolovat a opravit.

Správná technika brzdění

Aby bylo brzdění co nejefektivnější a zároveň šetrné k brzdám, je důležité dodržovat správnou techniku. Postupujte následovně:

  • Postupné brzdění: Nebrzděte náhle, pokud to není nutné. Postupným brzděním dáte brzdám čas na rovnoměrné rozložení tepla a tlaku, což zlepší jejich životnost.
  • Prediktivní jízda: Snažte se předvídat situace na silnici a brzdit s dostatečným předstihem. To vám umožní brzdit postupně a vyhnout se náhlým zastavením.
  • Brzdit a zrychlovat rovnoměrně: Když vám na semaforu naskočí červená nebo se blížíte ke křižovatce, raději mírněji zpomalujte a zkuste nezastavit úplně, samozřejmě pokud to situace dovoluje. To vám umožní rychleji zrychlit, když se rozjedete.
  • Motorové brzdění: Využívejte motorové brzdění, zejména při jízdě s manuální převodovkou. Tím snížíte zátěž na brzdový systém auta.

Nebrzděte na dlouhých úsecích

Autor/ka fotografie: Mat Sheard

Pokud jedete po dlouhém sjezdu nebo klesání, snažte se minimalizovat používání brzd. Využívejte motorové brzdění nebo snižte rychlost předem a udržujte vozidlo na konstantní rychlosti. Časté brzdění na sjezdu může přehřát brzdový systém a způsobit jeho poškození.

Vyhněte se nadměrnému zatěžování brzd při tažení

Pokud máte připojený přívěs nebo máte naložený automobil, je třeba brzdit opatrně. Zatížení vozidla může zvýšit požadavky na brzdový systém. Ujistěte se, že brzdový systém je dimenzován pro tuto hmotnost a brzdíte opatrně a s dostatečným předstihem.

Učte se rychle reagovat, ale nepanikařte

V některých situacích budete muset brzdit rychle, abyste se vyhnuli nehodě. Je důležité rychle reagovat, ale nedržet brzdu nadměrně dlouho a nepanikařit či snad strhávat volant.

Předpokládejte, že vaše vozidlo má moderní antilockový brzdový systém (ABS), který vám umožní brzdit a zároveň udržovat kontrolu nad vozidlem.

Jak funguje brzdový systém v autě

Brzdový systém ve vozidle je jedním z nejdůležitějších prvků z hlediska bezpečnosti a řízení. Jeho úkolem je zpomalit nebo zastavit vozidlo na základě povelů řidiče. 

Zdá se to jako jednoduchý úkol, ale brzdový systém je složitý mechanismus skládající se z několika klíčových komponent, které spolupracují, aby zajistily účinné a spolehlivé brzdění. Pojďme se na to podívat. 

Základní složky brzdového systému:

Brzdový pedál: Brzdový pedál je tím místem, kde řidič vytváří tlak, který se přenáší na brzdový systém. Při stlačení pedálu se brzdový systém aktivuje.

Brzdové destičky a kotouče: Tyto dvě součásti tvoří hlavní část brzdového systému. Brzdové destičky jsou připevněny k pevné části vozidla, zatímco brzdové kotouče jsou spojeny s otáčejícími se koly. 

Když řidič stiskne brzdový pedál, destičky se přitisknou na kotouče, což vytváří tření a zpomaluje nebo zastavuje vozidlo.

Brzdové kapaliny a hadice: Brzdová kapalina přenáší tlak z brzdového pedálu na brzdové destičky a kotouče. Brzdová hadice slouží k propojení brzdové kapaliny s brzdovými destičkami.

Hlavní brzdový válec: Tento válec slouží k vytvoření hydraulického tlaku v brzdovém systému. Když řidič stiskne brzdový pedál, tlak se zvyšuje a přenáší se na brzdové destičky.

Brzdový posilovač: Brzdový posilovač je asistenční zařízení, které zvyšuje tlak v brzdovém systému, aby bylo snazší stisknout brzdový pedál. To zlepšuje komfort brzdění a umožňuje řidiči brzdit s menším úsilím.

Jak funguje brzdový systém

Autor/ka fotografie: Mike Bird

Abyste věděli, jak se správně starat o vaše zachránce v autě, je třeba mít znalost o tom, jak celý systém funguje, ne jen to, co která komponenta dělá. To, jak funguje brzdový systém můžeme rozdělit do několika kroků:

Stisk brzdového pedálu: Když řidič stiskne brzdový pedál, začíná brzdový systém pracovat. Tlak na pedálu se přenáší do hlavního brzdového válce.

Zvyšování tlaku: Hlavní brzdový válec zvyšuje tlak brzdové kapaliny, který se přenáší brzdovými hadicemi na brzdové destičky.

Tření a zpomalení: Když brzdové destičky stisknou brzdové kotouče, vzniká tření. To vede k zpomalení otáček kol a tedy i celého vozidla. Čím více řidič stiskne pedál, tím více tlaku se vyvine, což vede k silnějšímu tření a rychlejšímu zpomalení.

Zastavení vozidla: Pokud řidič stiskne brzdový pedál dostatečně silně, vozidlo se zastaví. Tlak na brzdné destičky je tak silný, že zastaví otáčení kol, a tím i pohyb vozidla.

Uvolnění brzdového pedálu: Když řidič uvolní brzdový pedál, tlak v brzdovém systému klesá a brzdy se uvolňují. To umožňuje vozidlu opětovný pohyb.

ABS – Antilock Braking System (Systém proti zablokování brzd)

Moderní vozidla jsou často vybavena systémem ABS, který předchází zablokování brzdových kol během brzdění. 

Tento systém monitoruje rychlost otáčení kol a pokud zjistí, že kolo začíná klouzat, uvolňuje tlak na brzdy na tomto kole. To umožňuje řidiči udržet kontrolu nad vozidlem i při prudkém brzdění na kluzké silnici.

Mytí podvozku s ohledem na brzdový systém

Čistý podvozek je nejen estetickým hlediskem, ale také klíčovým prvkem pro udržení optimálního stavu vašeho vozu. Při mytí podvozku je však důležité postupovat opatrně, zejména s ohledem na brzdový systém.

Víte, jak umýt podvozek svého vozu? Pojďte se na to s námi podívat.

Bezpečnost na prvním místě

Než začnete s mytím podvozku, zajistěte, že je vozidlo v bezpečné pozici. Zaparkujte jej na rovném povrchu, aktivujte ruční brzdu a ujistěte se, že je motor vypnutý.

Dále počkejte, až se výfukové potrubí ochladí, protože teplota může ovlivnit účinek čistících prostředků a může způsobit poškození některých částí podvozku.

Získání potřebných nástrojů

Pro mytí podvozku budete potřebovat několik nástrojů a materiálů:

  • Vysokotlakový čistič: Ideální je použití vysokotlakého čističe, který dokáže efektivně odstranit nečistoty a sůl z podvozku.
  • Kanystr s vodou: Bude potřeba pro doplnění vody do vysokotlakého čističe.
  • Čisticí prostředek: Zvolte specializovaný čisticí prostředek na podvozek, který je šetrný k povrchům a nemá negativní vliv na brzdový systém.
  • Kanystr s čisticím prostředkem: Slouží k rozprašování čisticího prostředku na podvozek.
  • Houbičky: Pro ruční čištění těžko dostupných míst.

Začněte odshora dolů

Když jste připraveni, začněte postupovat odshora dolů. To znamená, že začnete stříkat čisticí prostředek na střechu a horní část vozidla a postupně se pohybujete směrem dolů k podvozku. 

Tím tak zajistíte, že nečistoty a čisticí prostředek se dostanou na zem, místo toho, aby se usazovaly zpět na povrch vozu.

Čištění kol

Při mytí podvozku nezapomeňte na kola. Kolečka jsou často vystavena velkému množství nečistot, což může mít negativní vliv na brzdový systém. Použijte houbičku, abyste docílili pečlivého čištění.

Vyhněte se přímému kontaktu s brzdami

Jedním z klíčových ohledů na brzdový systém během mytí podvozku je vyhnout se přímému kontaktu s brzdami. Brzdové kotouče jsou citlivé na vodu a chemikálie, které mohou způsobit korozi nebo snížení účinnosti brzd. 

Při aplikaci čisticího prostředku se snažte vyhýbat se přímému stříkání na brzdové komponenty.

Důkladné opláchnutí

Image by Freepik

Po očištění podvozku je nezbytné vozidlo důkladně opláchnout, abyste odstranili veškerý čisticí prostředek a nečistoty. Zajistěte, že nezůstanou žádné zbytky čistícího prostředku na brzdách, destičkách nebo jiných důležitých částech brzdového systému.

Sušení a ochrana

Je dobré vozidlo důkladně usušit, abyste předešli korozi. Dále můžete zvážit použití ochranných prostředků na podvozek, které pomohou chránit materiály před nečistotami a solí v budoucnu. A základní údržbu auta tak máte v malíčku.

Závěr

Správné používání brzd v autě je klíčové pro vaši bezpečnost a prodloužení životnosti brzdového systému. Pravidelná údržba, kombinované použití brzd, správná technika brzdění a předvídavá jízda jsou základními kroky k dosažení tohoto cíle. 

Dodržováním těchto tipů můžete zajistit, že vaše brzdy budou fungovat efektivně a bezpečně po mnoho let. Pamětihodným bodem je také dodržování předpisů a zákonů o bezpečnosti na silnici, což bude mít pozitivní vliv na vaši a ostatní účastníky silničního provozu.

Daniela Vaková, Specialista na optimalizaci webů – Naučte se, jak nastavit základní SEO on page faktory na svém webu